Skip to content Skip to footer

Virtual ASAREX 23

A 509tigers.org organiza, de 23 a 31 de outubro, o Virtual Advanced Search and Rescue Exercise 2023 (VASAREX23), o maior exercício de Busca e Salvamento do país. O VASAREX23 irá decorrer a partir da Base Aérea N.º 4, Ilha Terceira, Açores, sendo virtualmente acolhido pelo Comando da Zona Aérea dos Açores, pelo Comando da Zona Marítima dos Açores, pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.

509tigers.org is organizing the Virtual Advanced Search and Rescue Exercise 2023 (VASAREX23) from October 23rd to 31st, the country’s largest Search and Rescue exercise. VASAREX23 will take place from Air Base No. 4, Terceira Island, Azores, and will be virtually hosted by the Azores Air Zone Command, Azores Maritime Zone Command, the Air Search and Rescue Coordination Center of Lajes, and the Maritime Search and Rescue Coordination Center of Ponta Delgada.

509tigers.org está organizando el Ejercicio Virtual Avanzado de Búsqueda y Rescate 2023 (VASAREX23) del 23 al 31 de octubre, el ejercicio de búsqueda y rescate más grande del país. VASAREX23 se llevará a cabo desde la Base Aérea No. 4, Isla Terceira, Azores, y será virtualmente hospedado por el Comando de la Zona Aérea de Azores, el Comando de la Zona Marítima de Azores, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Aéreo de Lajes y el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Ponta Delgada.

Em breve mais informações sobre padrões de busca

Participantes

509tigers – C160